บทความข่าวสาร

หน้าแรก  »  Travel   »   วัดมหาธาตุวชิรมงคล “วัดบางโทง” จังหวัดกระบี่ วัดงามใต้พระบารมีแห่งในหลวง ร. ๑๐

วัดมหาธาตุวชิรมงคล “วัดบางโทง” จังหวัดกระบี่ วัดงามใต้พระบารมีแห่งในหลวง ร. ๑๐

วัดมหาธาตุวชิรมงคล พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาในหลวง ร.๑๐ ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางโทง” พุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ สูงเด่นตั้งตระหง่านแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในแดนใต้ สถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ แล้วเสร็จในปีวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 สถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่นท่ามกลางดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับพุทธคยา

ในปี พ.ศ. 2545 วัดแห่งนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทำให้วัดบางโทงได้เข้าสู่โครงการสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวง ร.๑๐) กระทำทำการบูรณะใหม่ทั้งหมด ด้วยการรื้อถอนอาคารเสนาสนะที่มีอยู่เดิมออกยกเว้นพระอุโบสถ ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆขึ้นมาใหม่ภายใต้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 500 ล้านบาท วันที่ 11 มกราคม 2548 และได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น มีเนื้อที่ 111 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

ไฮไลท์สำคัญของวัดมหาธาตุวชิรมงคล

พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระมหาธาตุเจดีย์ มีสีทองสูง 95 เมตร


พระพุทธรูปจำนวนมากในทางเดินระเบียงราย จะอยู่บริเวณโดยรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 4 ด้านตามแนวทางเดิน


องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์ เป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง


หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว

วัดมหาธาตุวชิรมงคลยังเป็นวัดที่ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาราช ฯ สยามกฎราชกุมาร ดังนี้

  • อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ
  • พระพุทธปฎิมาประจำพระชนมวารฯ ใช้พระนามว่า “พระพุทธทักษิณชัยมงคล”
  • เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดบางโทงเป็นวัดมหาธาตุวชิรมงคล ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันทั้ง 4 หน้าของวิหาร

แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนักงานวัดมหาธาตุวชิรมงคล
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ของ https://www.khaophuket.com
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ของ https://thailandtourismdirectory.go.th
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ของ http://www.rkatour.com/
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ของ https://th.wikipedia.org
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ของ https://www.talontiew.com

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

[pt_view id=”895a54a3t0″]

©2014-2021 ROYAL-TH.CO ALL RIGHTS RESERVED.