บทความข่าวสาร

หน้าแรก  »  Travel   »   วัดมหาธาตุ อยุธยา เศียรพระในต้นไม้มรดกโลกทางใจของคนไทย

วัดมหาธาตุ อยุธยา เศียรพระในต้นไม้มรดกโลกทางใจของคนไทย

Wat MahaThat Pro

วัดมหาธาตุ อยุธยา จัดเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์มาแบบยาวนานตั้งแต่กรุงศรี ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ได้จัดขึ้นสร้างเมื่อ พ.ศ.1917 ในสมัยรัชกาล 1 แล้วได้ทำการสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.1927 สมัยก่อนที่นี่จัดได้ว่าเป็นวัดสำคัญแห่งแรกของคนไทย แถมยังเป็นที่ท่องเที่ยวของคนที่นั่นจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันก็ยังมีซากเก่าแก่ที่ยังพอหลงเหลือให้นึกถึงอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่สิ่งสำคัญของที่นี่ถือเป็นจุดขายของนักท่องเที่ยวเลย คงหนีไม่พ้น เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับตัวองค์พระนั้นหายไป มีเพียงเศียรที่หลบซ่อนอยู่ในต้นไม้ในรากโพธิ์ข้างวิหารขึ้นมาบดบังจนเกิดมาเป็นศิลปะโดยบังเอิญ ให้มีความงดงามแปลกตาจนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมอยู่ไม่ขาดสาย

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพราะว่าวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี วัดนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจนถูกทำลายและทิ้งร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

ประวัติ วัดมหาธาตุ อยุธยา

องค์พระหน้าตรงในวัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง ใกล้วัดราชบูรณะ และ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ถูกสร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่เสร็จ เนื่องจากพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธานและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ ในปี พ.ศ. 1927 เท่ากับว่า วัดนี้ใช้เวลาในการการสร้างให้แล้วเสร็จร่วม 10 ปี

ความสำคัญของวัดมหาธาตุ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังเป็นวัดศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล)

วัดมหาธาตุ ในจินตนาการ

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ยอดพระปรางค์องค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแลงได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ และไม่ได้ซ่อมแซมให้คืนดีดั้งเดิมในรัชกาลนั้น หลังจากนั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ทรงทำการบูรณะใหม่รวมเป็นความสูง 25 วา ในปี พ.ศ. 2176 และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2301 จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้าง

Wat MahaThat Monk

พระองค์ใหญ่ ดูเด่นสง่างามในวัดมหาธาตุ

Wat MahaThat 1

อีกมุมความสวยตอนกลางวัน

จุดเด่นของที่นี่จะมีหน้าวิหารที่อลังการยิ่งใหญ่สุด แถมยังมีในเรื่องของพระปรางค์ที่ได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปด้วยในส่วนของพื้นตรงกลาง แล้วในทางส่วนของกำแพงแก้วรอบโบสถ์แต่มาพบวิหารคดรอบองค์พระปรางประธานแทน วัดในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์โบสถ์จัดได้ว่าพระสุเมรุที่สำคัญเป็นอย่างมากซึ่งต้องรู้เอาไว้เพื่อบอกให้ลูกหลานกันต่อไป

จุดเด่นน่าสนใจภายใน วัดมหาธาตุ

Wat MahaThat head Monk

เศียรพระในรากไม้ ที่ดูสวยงดงามมีมิติ ของวัดมหาธาตุ

1.เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน ซ้อนกันถึง 4 ชั้นเป็นรูปทรงลักษณะ 8 เหลี่ยม ซึ่งเจดีย์สิ่งนี้จัดเป็นของแปลกตาที่หาดูได้ยากจนต้องสะดุดถ่ายรูปทันที
2.วิหารฐานชุกชี เป็นของประธานพระเป็นเสมือนศิลปากรที่มีคนได้ทำการขุดลักลอบเจาะลงไปมากกว่า 2 เมตร แต่ข้างในกลับพบเจอเพียงแค่ภาชนะเครื่องปั่นดินเผาขนาดเท่าประมาณถ้วยชามเพียงแค่ 5 ใบ แถมยังพบเจอแผ่นทองคำอีกด้วย
3.วิหารเล็ก จัดเป็นไฮไลท์ของวัดที่นี่ ซึ่งมันก็คือ เศียรพระที่อยู่ในรากไม้ แต่ก็ได้มีการตัดรากออกไปเพื่อให้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไม่บังเลอะเป็นใบหน้าเศียรจนเกินไป
4.ตำหนักพระสังฆราช เป็นตำหนักที่มีความสวยมากได้สลักลวดลายปิดทอง แล้วยังมีม่านทองอยู่ในนี้ด้วย ส่วนภายในทางเดินได้ทำพื้นปูพรมเอาไว้มีขวดเต็มไปหมดมีดอกไม้อยู่ในขวดเรียงเต็มกันไปหมด
5.พระปรางค์ขนาดใหญ่ ในปัจจุบันพังทลายหมดแล้ว แต่ในอดีตราชทูตลังกาที่เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กล่าวไว้ว่า “ที่ฐานของพระปรางค์ มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยู่โดยรอบรูปเหล่านี้อาจ หมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกน กลางของจักรวาล”
6.พระปรางค์ขนาดกลาง ภายในพระปรางค์ มีภาพจิตรกรรมเรือนแก้วหยิบยกมาจากตอนหนึ่งในพุทธประวัติ

ภายในสถานที่ วัดมหาธาตุ อยุธยา จะต้องมีการเสียค่าเข้าทุกครั้งเพื่อเป็นการบำรุงวัดโดยคนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท
เวลาสถานีที่เปิดการเวลาตั้งแต่ : 8.30-16.30น. เวลา 19.30น.-21.00น. จะมีการเปิดส่องไฟชมโบราณสถาน
สถานที่: ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

แหล่งที่มาของข้อมูล
วัดมหาธาตุ อยุธยา ของ https://th.wikipedia.org
วัดมหาธาตุ อยุธยา ของ https://www.talontiew.com
วัดมหาธาตุ อยุธยา ของ https://www.paiduaykan.com
วัดมหาธาตุ อยุธยา ของ https://www.wikiwand.com

วัดมหาธาตุอื่นๆ

วัดมหาธาตุวชิรมงคล “วัดบางโทง” จังหวัดกระบี่ วัดงามใต้พระบารมีแห่งในหลวง ร. ๑๐
วัดมหาธาตุ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
วัดมหาธาตุ เพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี สมัยทวารวดี
วัดมหาธาตุ ราชบุรี วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระอารามหลวงชั้นเอก มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 ของไทย
วัดมหาธาตุ ชัยนาท ราชินีแห่งเจดีย์ดินแดนประวัติศาสตร์วัดหัวเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

[pt_view id=”895a54a3t0″]

©2014-2021 ROYAL-TH.CO ALL RIGHTS RESERVED.